You are currently viewing Anoreksja i Bulimia. Jak je rozpoznać?

Anoreksja i Bulimia. Jak je rozpoznać?

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja) oraz żarłoczność psychiczna (bulimia) zwykle pojawiają się w okresie środkowej lub późnej adolescencji. Osoby z tymi zaburzeniami odżywiania łączy wiele cech wspólnych. Zwracają duża uwagę na masę swojego ciała i sylwetkę. Kontrolują masę za pomocą nieodpowiednich środków m.in. głodówki, przeczyszczania, nadmiernych ćwiczeń fizycznych. Każde z tych zaburzeń może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje zdrowotne.

Cechy jadłowstrętu psychicznego:

Osoby z anoreksją jedzą tak mało, że są bardzo chude, a pomimo to boją się przyrostu masy ciała i postrzegają siebie jako osoby grube.

Na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI. kg/m2) można określić poziom nasilenia. W przypadku dorosłych i młodzieży poziomy są następujące:

Łagodne. BMI 17 lub więcej

Umiarkowane. BMI 16-17.

Ciężkie. BMI 15-16.

Bardzo ciężkie. BMI poniżej 15.

Cechy żarłoczności psychicznej:

Osoby z bulimią tracą kontrolę i spożywają podczas napadów objadania się znacznie więcej pokarmu, niż to normalne w podobnym czasie. Kontroli masy ciała mogą służyć wymioty, głodówki, skrajnie intensywne ćwiczenia fizyczne, nadużywanie środków przeczyszczających itp.

Na podstawie liczby epizodów niewłaściwego zachowania kompensacyjnego w tygodniu można określić nasilenie.

Łagodne. 1-3 epizody/tydzień

Umiarkowane. 4-7.

Ciężkie. 8-13.

Bardzo ciężkie. Powyżej 14.

Zapraszam do obejrzenia filmu dla młodzieży, otwierający temat zaburzeń odżywiania.