Diagnoza

Diagnoza ADOS-2

to profesjonalny test psychologiczny umożliwiający zweryfikowanie, czy u dziecka bądź osoby dorosłej występują objawy spektrum autyzmu. Badanie można przeprowadzać bez ograniczeń już u dzieci od 12 miesiąca życia. Test jest dostosowany do możliwości osób, które mają trudności ze słownym komunikowaniem się.

_8500651

Pierwsza konsultacja to zebranie informacji o osobie badanej. Diagnosta przeprowadza wywiad na wizycie trwającej od 1h do 2h. Badanie modułem ADOS-2 przeprowadzane jest na jednej 60 minutowej wizycie, a wyniki testu diagnostycznego omawiane są na kolejnym spotkaniu trwającym 60 minut. Na wniosek rodzica diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania.

Diagnoza Skalą inteligencji Stanford-Binet 5

to indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze dzieci (od drugiego roku życia), młodzieży oraz osób dorosłych. Stosowany jest w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni normatywny. Test ten jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej oraz diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych.

Diagnoza SB5 obejmuje jedno spotkanie na którym specjalista zbiera informację o osobie badanej. Diagnosta przeprowadza wywiad na wizycie trwającej od 1h do 2h.

Średni czas przeprowadzenia pełnego testu Stanford-Binet 5 zajmuje zazwyczaj od 60 do 90 minut. Test przeprowadzany jest na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających godzinę. Wyniki testu diagnostycznego omawiane są na kolejnej wizycie trwającej 60 minut. Na wniosek rodzica diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania.