Konsultacja psychologiczna

Na konsultację psychologiczną warto zgłosić się, gdy czujesz, że problemy życia codziennego przytłaczają Cię. Często zgłaszają się do mnie rodzice, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z uczuciem bezradności wynikającym z pewnych trudności w wychowaniu dzieci.

Najczęstszymi tematami do konsultacji psychologicznej dzieci są:

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

W zależności od przypadku, konsultacja ze specjalistą obejmuje do kilku spotkań. Psycholog pomaga odkryć przyczynę przeżywanych trudności oraz proponuje formy pomocy odpowiednie do indywidualnych potrzeb klienta. Jest to proces analizy rozwoju i zachowań dziecka, który powinien obejmować charakterystykę wszystkich jego wymiarów.