Kontakt

ROZBIEŻNA JEDNOMYŚLNOŚĆ
CENTRUM TERAPII
PSYCHOLOG DZIECIĘCY KAROLINA SZERNER

JASIENICA, BIELSKO-BIAŁA

T E L . 5 0 4 7 0 3 6 6 1

E M A I L : R O Z B I E Z N A J E D N O M Y S L N O S C @ G M A I L . C O M

I N S T A G R A M :
H T T P S : / / W W W . I N S T A G R A M . C O M / R O Z B I E Z N A J E D N O M Y S L N O S C /