Oferta

Konsultacja psychologiczna
Terapia zabawą
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Materiały terapeutyczne