Regulamin

Regulamin Gabinetu Rozbieżna Jednomyślność. Centrum Terapii Dzieci I Młodzieży. Psycholog Karolina Szerner.

 1. Pierwsze spotkanie odbywa się po uprzednim umówieniu przez kontakt telefoniczny, mail lub social media. Kolejne spotkania są umawiane bezpośrednio z psychologiem.
 2. Pierwsze sesje mają charakter konsultacyjno – diagnostyczny, po nich następuje zawarcie kontraktu.
 3. Spóźnienie na wizytę skutkuje skróceniem czasu wizyty o czas spóźnienia.
 4. Częstotliwość sesji uzgadniana jest w trakcie konsultacji, odpowiednio do potrzeb pacjenta.
 5. Płatności odbywają się regularnie przed każdą sesją na konto bankowe bądź w gotówce.
 6. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 7. Psycholog korzysta z superwizji, dbając o anonimowość pacjentów.
 8. Nieobecności pacjentów podczas regularnej terapii są co do zasady płatne, niezależnie od zdarzeń losowych. Uwzględniamy możliwość czterech bezpłatnych nieobecności w ciągu roku, zgłoszonych co najmniej 24 godziny przed konsultacją.

Nr konta bankowego 19 1050 1328 1000 0090 9147 1152

Regulamin sklepu internetowego.

 

1. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego.

1.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

1.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Karolina Szerner przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 1. Przedsiębiorca, kontakt.

2.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem karolinaszerner.pl/ jest Karolina Szerner, ul. Sportowa 19a, 43-310 Bielsko-Biała, nr telefonu 504703661, prowadząca działalność nierejestrowaną.

2.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

– pod adresem sklepu, ul. Sportowa 19a, 43-310 Bielsko-Biała
– telefonicznie pod numerem : 604 703 661 (koszt wg. cennika operatora),
– poprzez pocztę elektroniczną na adres: rozbieznajednomyslnosc@gmail.com

 1. Zamawianie towarów.

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową karolinaszerner.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie sklepu znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

 1. Jak kupować w sklepie internetowym.

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Zamówienie” uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.3. Po wybraniu jednego z dostępnych sposobów dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.4. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Metody płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.5. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

4.6. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.7. W przypadku nieotrzymania zapłaty on-line przez podmiot prowadzący zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.8. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.9. Podmiot prowadzący może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem

5. Dostępność zamówionych towarów.

5.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

5.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6. Ceny.

6.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

6.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

6.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Podmiot prowadzący. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Podmiot prowadzący zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

6.4. Podmiot prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania I odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia.

7.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

7.2. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał sposób dostawy, to czas dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

7.3. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

7.4. W przypadku wyboru jako formy płatności jednej z aktualnie dostępnych płatności online, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

7.5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Podmiot prowadzący  firma kurierska.

8. Niemożność zrealizowania zamówienia.

8.1. W przypadku niezależnego od podmiotu prowadzącego braku możliwości doręczenia złożonego zamówienia do wskazanego przez Klienta punktu odbioru (spowodowanej np. niedostępnością wybranego punktu, czy przekroczeniem gabarytu paczki) Podmiot prowadzący zastrzega możliwość wykorzystania w celu doręczenia przesyłki danych podanych do rachunku lub innego adresu alternatywnego, jeżeli został podany przy składaniu zamówienia.

8.2. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e- mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Podmiot prowadzący może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 1. Formy płatności za zamówienie.

9.1. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy on-line dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Podmiotu prowadzącego . Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.2. Podmiot prowadzący nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. w banku lub na poczcie.

9.3. Karta płatnicza: w przypadku gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera Podmiotu prowadzącego . Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

9.4. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Podmiotu prowadzącego na adres: rozbieznajednomyslnosc@gmail.com

 1. Umowa sprzedaży.

10.1. Umowa jest zawierana w języku polskim.

10.2. Informacje umieszczone na stronie internetowej  sklepu karolinaszerner.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Podmiot prowadzący  może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

 1. Wykonanie umowy – termin.

11.1. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy podmiot prowadzący zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie od 1 do 14 dni roboczych liczonych od poprawnego złożenia zamówienia.  Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Koszt dostawy.

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego, dostępnego w chwili dokonywania zakupów sposobu dostawy i płatności i wynosi:
– Dostawa do InPost Paczkomaty 24/7 , płatność online – 17.99 PLN (z VAT)
– Dostawa kurierem, płatność online – 19,99 PLN (z VAT)

 1. Odstąpienie od umowy.

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa podmiot prowadzący jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: Karolina Szerner, ul. Sportowa 19a, 43-310 Bielsko-Biała
– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rozbieznajednomyslnosc@gmail.com

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 30 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, podmiot prowadzący zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez podmiot ), nie później niż 14 dni od dnia, w którym podmiot prowadzący zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

13.7. Podmiot prowadzący może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: ul. Sportowa 19a, 43-310 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował podmiot prowadzący o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13.10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Reklamacje.

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty hand made, ręcznie robione w stanie nadającym się użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. podmiot prowadzący  odpowiada za zgodność towaru z umową.

14.2. Każda rzecz kupiona, może być reklamowana, w przypadku gdy Klient stwierdzi, że jest ona niezgodna z umową, jeżeli niezgodność ta ujawni się w ciągu miesiąca.

14.3 Klient może żądać naprawy reklamowanej rzeczy, bądź wymiany na rzecz nową – zgodną z umową. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową okaże się niemożliwy, bądź związany z nadmiernymi kosztami dla podmiotu prowadzącego  może doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę a miejsce wymiany bądź przez wymianę w miejsce żądanej przez Klienta naprawy.

14.4. W przypadku, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana towaru okażą się nieskuteczne, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru.

14.5. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, a następnie odesłać towar na adres: ul. Sportowa 19a, 43-310 Bielsko-Biała.

14.6. Podmiot prowadzący rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia, poprzez wiadomość e-mail bądź sms.