Trening Umiejętności Społecznych

 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci I młodzieży.

Dowiadujesz się od Pani ze szkoły, że Twoje dziecko przejawia trudne zachowania, zakłóca przebieg lekcji, wdaje się w bójki z rówieśnikami itp. Ważnym jest, aby zrozumieć I określić, na czym polegają jego trudności, a następnie opracować plan działania.

W trakcie zabaw i gier uczestnicy uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii, która umożliwia dziecku naukę budowania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Terapia organizowana przeze mnie w większości odbywa się na spędzaniu czasu poza gabinetem. Uczestnicy zajęć planują wybraną aktywność, organizują wyjścia I spędzają wspólnie czas. Tworzą naturalne sytuacje społeczne, umożliwiające ujawnienie szkodliwych schematów I sposobów reagowania. Interwencje wykorzystujące zabawę grupową opierają się na dynamicznym podejściu do rozwoju dzieci I definiowania przez nie podstawowych umiejętności życiowych. Podczas zabawy grupowych dzieci uczą się od siebie, rozwiązują razem problemy, dzielą się swoimi myślami, zachęcają się nawzajem. Zapraszam również dzieci, które nie przejawiają trudnych zachowań w postaci przekraczania granic. Jeżeli Twoje dziecko czuje się samotne, nie ma pewnych umiejętności, aby pójść porozmawiać I nawiązać przyjaźnie z rówieśnikami to TUS jest świetnym rozwiązaniem.